முதல்முறையாக ராஜராஜேஸ்வரி அம்மன் ஆலய நாட்காட்டியானது இன்றைய தைப்பொங்கல் தினம் வெளியிடப்பட்டது.